สำหรับสายมูเตลู และผู้ที่เคารพหรือบูชาพระแม่อุมาเทวี ย่อมต้องรู้จักพิธีนวราตรี หรือ งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสสมิ คือ ขบวนแห่องค์มหาเทวี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของพระแม่ทุรคาจากการสู้รบกับมหิงสาสูร (อสูรควาย) ที่มีพละกำลังอำนาจมากจนไม่มีเทพองค์ใดสามารถทำลายลงได้ แต่ต้องปราชัยให้กับพระแม่ทุรคาที่เป็นอีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี 

พิธีนวราตรี เป็นพิธีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเวท โดยจะมีการจัดปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูร้อน และ ต้นฤดูหนาว ซึ่งส่วนใหญ่คนจะให้ความสำคัญและนิยมของพิธีที่จัดขึ้นในฤดูหนาวช่วงเดือน 11 มากกว่า วสันตนวราตรี ที่เป็นช่วงฤดูร้อน หรือ ที่เรียกกันว่า ไจตระนวราตรี โดยในปีนี้ตามปฏิทินจันทรคติฮินดู วันไจตระนวราตรี กับ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งใจความสำคัญของพิธีนวราตรี คือ บูชาพระแม่อุมาเทวี 9 ปาง นั่นเอง 

ภาพจาก : https://horoscope.kapook.com/

พระแม่อุมาเทวีคือใคร 

พระแม่อุมาเทวี หรือ ปารวตี คือ พระชายาของพระศิวะ เป็นแม่ของพระพิฆเนศและขันธกุมาร อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 3 แห่งพระแม่ 3 องค์ หรือ พระตรีศักดิ์ (พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษณมี และ พระแม่สุรัสวดี) โดยพระแม่อุมาเทวีมี เสือ เป็นพาหนะ ทำให้เรามักจะเห็นพระแม่อุมาเทวีปางขี่เสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ความสง่างาม 

พระแม่อุมาเทวีขอพรเรื่องอะไร 

ตามหลักความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู ถือว่า พระแม่อุมาเทวี คือ มารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง เป็นเจ้าแห่งความเมตตา กรุณา และงามสง่า จึงนิยมการขอพรพระแม่อุมาเทวีในเรื่อง การงาน ความรัก ครอบครัว และการขอบุตร เนื่องจากพระองค์มั่นคงต่อในรักสวามี (พระศิวะ) และเป็นมารดาผู้เต็มไปด้วยความรักแก่กุลบุตร

พระแม่อุมาเทวีมีปางอะไรบ้าง 

1. ปางไศลบุตรี  คือ ปางพระแม่ปารวตี ซึ่งเป็นธิดาของพระหิมวัต ผู้เป็นใหญ่ปกครองภูเขาหิมาลัย 

2.ปางพรหมจาริณี คือ ปางที่พระแม่อุมาบำเพ็ญตบะบูชาพระศิวะ จนพระศิวะพอพระทัยและทรงวิวาห์ด้วย 

3. ปางจันทราฆัณฐ์ คือ ปางพระแม่ทุรคา เป็นปางปราบอสูรและนำความสุขสงบกลับมาสู่โลก 

4. ปางกูษมัณฑา คือ ปางผู้สร้างสรรค์จักรวาล มีรัศมีเปล่งปลั่ง 

5. ปางสกันธ์มาตา คือ ปางอุ้มพระสกันธ (ขันธกุมาร) ไว้บนตัก แสดงถึงความรักของมารดาที่มีต่อบุตร 

6. ปางกาตยะยานี คือ ปาง 4 กร เป็นปางแห่งการทำลายมารร้ายในจิตใจ ประทานพรสุขภาพดีให้แก่สาวก 

7. ปางกาลราตรี คือ ปางเจ้าแม่กาลี ผู้มีผิวดำ เสวยเลือดอสูร ทำลายอวิชชา ความโง่เขลา

8. ปางมหาเคารี คือ ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ เจ้าแม่แห่งธัญอาหาร ประทานพรให้สาวกมีสุขสวัสดิ์ 

9. ปางสิทธิธราตรี คือ ปางแห่งความสำเร็จ ประทานพรให้กับสาวกที่เข้าเฝ้า