Random News

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไร้มาตรฐาน อาจทำให้ต้องสูญเสียมากกว่าที่คิด

ไฟไหม้ เพลิงไหม้ อัคคีภัย ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในทุกปี แค่เพียงในครึ่งปีที่ผ่านมา ก็เกิดเพลิงไหม้ไปแล้วกว่าหลายแห่งด้วยกัน และทุกครั้งก็จะสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มากก็น้อย อย่างล่าสุดเกิดเหตุไฟไหม้ ชั้น 33 อาคาร ENCO A ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ล่าสุดที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชลบุรี…