Random News

สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง

วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี คือ วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Right Day) หรือ วันผู้บริโภคสากล ซึงเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับในฐานะผู้บริโภค  สิทธิผู้บริโภคสากล หมายถึง วันที่ให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในสิทธิผู้บริโภคคืออะไร และสามารถปกป้องสิทธิในการเข้าถึงในตัวสินค้า รวมถึงบริการที่จำเป็นพื้นฐานในชีวิตได้อย่างทั่วถึง  ประวัติวันสิทธิผู้บริโภคสากล…

ทำไมต้องซ้อมหนีไฟ และการอบรมดับเพลิงมีประโยชน์อย่างไร  

ไฟไหม้ จัดว่าเป็นอุบัติภัยที่ร้ายแรงของทุกอาคาร บ้านเรือน โดยเฉพาะสถานประกอบการ โรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะเมื่อไรที่เกิดเหตุไฟไหม้ นอกจากความเสียหายในทรัพย์สินที่มูลค่ามหาศาลแล้ว ชีวิตของพนักงานก็ตกอยู่ในอันตราย และหลายครั้งที่มีพนักงานเสียชีวิตในเพลิงไหม้ เนื่องจากไม่รู้วิธีหรือขั้นตอน รวมไปถึงการขาดสติเพราะตกใจและหวาดกลัว จนไม่สามารถหาทางออก และสำลักควันไฟจนหมดสติและเสียชีวิตในกองเพลิง ดังนั้น การซ้อมหนีไฟจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการจะต้องมีการซ้อมหนีไฟ หรือซ้อมอพยเมื่อเกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัท สถานการศึกษา…

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไร้มาตรฐาน อาจทำให้ต้องสูญเสียมากกว่าที่คิด

ไฟไหม้ เพลิงไหม้ อัคคีภัย ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในทุกปี แค่เพียงในครึ่งปีที่ผ่านมา ก็เกิดเพลิงไหม้ไปแล้วกว่าหลายแห่งด้วยกัน และทุกครั้งก็จะสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มากก็น้อย อย่างล่าสุดเกิดเหตุไฟไหม้ ชั้น 33 อาคาร ENCO A ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ล่าสุดที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชลบุรี…