หากจะกล่าวถึงการปลูกต้นพืชชนิดใดก็ตาม สิ่งแรก ๆ ที่ต้องนึกถึงและขาดไม่ได้ก็คือดินใช่ไหมคะ เพราะดินเป็นวัสดุสำคัญที่ต้องใช้ปลูกพืช หรือถ้าไม่มีดินก็เลือกที่จะใช้กาบมะพร้าวสับ หรือขุยมะพร้าวปลูกพืชผัก แต่ยังมีหลายคนที่ไม่รู้ หินเพอร์ไลต์ คือ วัสดุปลูกพืชแทนการใช้ดินได้เช่นกัน 

หินเพอร์ไลท์คืออะไร 

เพอร์ไลท์ หรือ Perlite คือ หินชนิดหนึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักและความหนาแน่น ไม่มีรูปร่างแน่นอน มักจะมีสีเทาหรือสีดำ หินเพอร์ไลต์ เกิดจากหินออบซิเดียน (หินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา) ทำปฏิกิริยากับน้ำ จนกลายเป็นเพอร์ไลท์ 

ส่วนประกอบของเพอร์ไลท์มีอะไรบ้าง 

เพอร์ไลท์มีแร่ธาตุหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ เช่น 

 • ซิลิกา หรือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) 
 • โซเดียมออกไซด์ (Sodium Oxide) 
 • โพแทสเซียมออกไซด์ (Potassium Oxide) 
 • แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide) 
 • แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide)
 • อลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide) 
 • ไอเอิร์นออกไซด์ (Iron Oxide) 
 • น้ำ 

เพอร์ไลท์ใช้ยังไง 

เพอร์ไลท์นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็นแร่ธาตุราคาถูก เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ก่ออิฐ ทำฝ้าเพดาน กระเบื้อง ปูนปลาสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในทางเกษตรอย่างการใช้เพอร์ไลท์ผสมดินปลูก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน หรือใช้เพอร์ไลท์แทนดินในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ระบบ NFT เพราะเพอร์ไลท์มีแร่ธาตุหลายชนิดที่พืชต้องการ แต่จะมีการนำไปแปรสภาพให้เพอร์ไลท์มีน้ำหนักเบาและเป็นสีขาว ก่อนที่จะนำไปใช้ในการปลูกพืชใด ๆ  

ประโยชน์ของเพอร์ไลท์ช่วยอะไรในการใช้เป็นวัสดุปลูก 

 • เพอร์ไลท์มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ที่เป็นกลาง 
 • เพอร์ไลท์ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อพืช
 • เพอร์ไลท์มีแร่ธาตุและสารอาหารธรรมชาติที่พืชต้องการ
 • เพอร์ไลท์เป็นพวกสารอนินทรีย์ ใช้ผสมดินแล้วทน ไม่เสื่อมสภาพง่าย 
 • เพอร์ไลท์มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ช่วยรักษาอุณหภูมิของดินได้ดี 
 • เพอร์ไลท์มีลักษณะเป็นรูพรุน โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้รากหายใจได้ 
 • เพอร์ไลท์มีคุณสมบัติดูดซับได้ดีและระบายน้ำดีด้วยเช่นกัน ทำให้ไม่มีน้ำขัง รากไม่เน่า 

วิธีการใช้เพอร์ไลท์เป็นวัสดุปลูกพืช 

 • ใช้ดินผสมกับเพอร์ไลท์หรือพีทมอสในสัดส่วนทีเท่ากัน จะช่วยทำให้ดินโปร่ง มีอากาศถ่ายเทและระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง รากไม่เน่า พืชเจริญเติบโตได้ดี 
 • ใช้เพอร์ไลท์โรยหน้าดินเพื่อช่วยการระบายน้ำได้ 
 • ปักชำต้นกล้าหรือพืชต่าง ๆ ลงในเพอร์ไลท์ และใส่ไว้ในถุงโปร่ง ช่วยให้รากเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการแช่น้ำ