โซลาร์เซลล์ (Solar panel) หรือ เซลล์แสงจากดวงอาทิตย์ บ้างก็เรียก เซลล์สุริยะ อุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถนำพลังงานธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ลดค่าไฟ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ยิ่งประเทศไทยเป็นเมืองแห่งแสงแดด มีแดดให้ใช้ฟรีได้ตลอดทั้งปี และเมื่อค่าไฟขยับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผนวกกับกระแสรักษ์โลก ทำให้ โซลาร์เซลล์ เป็นตัวเลือกที่ช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์มากขึ้น 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณแสงแดดเข้มข้น แต่การติดตั้งแผลโซลาร์เซลล์ก็มีข้อจำกัด หลายคนที่ยังไม่รู้ว่า ทิศทางในการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับปริมาณแสงแดดที่ได้รับมีความสัมพันธ์กัน และเป็นข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากพื้นที่บ้านแต่ละหลังตั้งในทิศทาที่แตกต่างกัน ทำให้ความสามารถในการรับแสงแดดแตกต่างกันไปด้วย เช่น บ้านที่ติดตั้งอยู่ทิศทางตะวันเหนือ ก็จะได้รับแสงแดดน้อยกว่าทิศอื่น มีผลต่อศักยภาพการทำงานของโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ไม่คุ้มค่า เพราะโซลาร์เซลล์ราคาค่อนข้างสูง รวมไปถึงค่าติดตั้งก็ไม่ใช่น้อย ๆ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้ง Solar panel ควรศึกษาข้อมูลทิศทางในการรับแสงของบ้าน ปริมาณแสงแดด ทิศไหนที่ไม่ควรติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทิศไหนดีที่สุด ซึ่งสามารถดูข้อมูลจากบทความนี้ได้เลยค่ะ 

ความแตกต่างในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในแต่ละทิศ 

ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ก่อนจะค่อย ๆ เคลื่อน ไปยังทิศตะวันตก ทำให้ได้ปริมาณแสงแดดในระดับปานกลาง เพราะได้รับแสงแดดเต็มที่ในช่วงเช้า – เที่ยงเท่านั้น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทิศตะวันออก จะทำให้โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อแสงสว่างในตอนกลางคืน 

ทิศตะวันตก 

แม้ว่าแสงแดดจะแรงในช่วงเที่ยง – บ่าย ๆ ซึ่งเป็นฝั่งที่ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนในทางทิศตะวันตก แต่ก็เป็นทิศที่ได้รับแสงแดดครึ่งบ่ายเป็นต้นไป ทำให้ได้รับปริมาณแสงแดดในระดับปานกลางเช่นเดียวกับทิศตะวันออก จึงส่งผลต่อแสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นกัน 

ทิศเหนือ 

ทิศเหนือ เป็นทิศที่ได้รับปริมาณแสงแดดน้อยที่สุด เนื่องจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออก และจะเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกโดยอ้อมไปทางทิศใต้ ทำให้ทางทิศเหนือได้รับแสงแดดน้อยกว่าทิศอื่น ๆ หากไม่ได้หันทำมุมการตั้งฉากกับพระอาทิตย์ในทิศเหนือ จะทำให้แสงบางส่วนถูกสะท้อนออกไป ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ดังนั้น ทิศทางที่ไม่ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คือ ทิศเหนือ กล่าวได้ว่าไม่คุ้ม! 

ทิศใต้ 

สำหรับคำถาม ทิศไหนติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีที่สุด มีผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำไว้ว่า ทิศที่เหมาะในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สุด คือ ทิศใต้ เนื่องจากดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศใต้ไปยังทิศตะวันตก ทำให้ทิศใต้มีปริมาณแสงแดดเข้มข้นที่สุด โดยจะต้องติดตั้ง Solar panel ให้ได้องศาที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ จะช่วยให้การทำงานของโซลาร์เซลล์มีศักยภาพ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น เช่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่กรุงเทพควรเอียงแผงหรือหักมุมประมาณ 13.5 องศา ในขณะที่ทางภาคใต้หรือภาคเหนืออาจต้องติดตั้งแผงให้ทำมุมมากกว่าหรือน้อยกว่า 

ทำไมทิศใต้จึงเป็นทิศที่ดีที่สุดในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

จากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทิศใต้เป็นจะมีปริมาณแสงแดดมากที่สุดในแต่ละวัน โดยปกติแล้ว ดวงอาทิตย์จะส่องแสงลงยังพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรตลอดปี แต่บางประเทศตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทำให้แสงแดดพระอาทิตย์ส่องไปยังทางทิศใต้ในพื้นที่นั้น ๆ ได้เช่นกัน ส่งผลให้ทางทิศใต้มีปริมาณแสงอาทิตย์เข้มข้นมากที่สุด นอกจากนี้ ได้มีการทดลองการตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามทิศต่าง ๆ ปรากฏว่าผว่า แผงโซลาร์เซลล์ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด คือ โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งทางทิศใต้ แถมยังดีต่อระบบแบตเตอรี่ เพราะทำให้มีพลังงานในการชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากส่วนอื่นลงไปได้มาก

สรุป ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดีที่สุด คือ ทิศใต้  แต่สำหรับใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการติดตั้งได้ ควรปรึกษาช่างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และเลือกแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและมีผู้ชำนาญการด้านไฟฟ้าดีที่สุด เพื่อให้ปลอดภัยและคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะไม่เช่นนั้น แทนที่จะได้เซฟค่าไฟ ได้ใช้ไฟฟรีจากแสงแดดที่มีไม่จำกัดในบ้านเรา อาจกลายเป็นขยะราคาแพง เจ็บเข้าเนื้อ เสียเงินฟรี!