Tag: money

 สูบบุหรี่อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น

จากงานวิจัยใหม่พบว่าคนที่สูบบุหรี่อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทมากขึ้น ทำไมการสูบบุหรี่จึงสามารถก่อให้เกิดอาการทางจิตได้? ไบรอัล บาร์เน็ต จิตแพทย์ที่ศูนย์พฤติกรรมสุขภาพที่คลีฟแลนด์คลินิก กล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเหตุใดการสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการป่วยทางจิตได้ แต่เขาคิดว่า การสูบบุหรี่และสูดดมนิโคตินเข้าไป มันจะกระตุ้นตัวรับสารสื่อประสาท acetylcholine ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การปลดปล่อยโดปามีนและเซโรโทนิน และเนื่องจากระบบโดปามีนเนอร์จิก มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับโรคจิตเภท จึงอาจเป็นไปได้ว่านิโคตินหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในบุหรี่อาจขัดขวางการทำงานของโดปามีนในสมองซึ่งอาจนำไปสู่โรคจิตเภทได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม แพทย์สั่งหรือแนะนำบุหรี่สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทเมื่อ 50 หรือ…